Een persoonlijke blog over mijn ervaring met Dhruba Giri en SVSI en het werk dat zij verrichten om hun medemensen te helpen in die vreselijke situatie door de Corona besmettingen en zwaar tekort aan alles om dit het hoofd te bieden.

Twijfel

Al enige dagen liep ik rond met een idee om wat te gaan schrijven en delen over mijn contact met Dhruba Giri en zijn gezin, over hoe hij in het leven staat en hoe hij werkt met het team in zijn Stichting Sapana Village Social Impact (SVSI). Schrijven over hoe en waarom hij mij inspireert en hoe ik wellicht daardoor anderen weer kan inspireren. Toch was er ook twijfel of ik dat wel moest doen. Waarom? Ik betrapte mij op gedachten als: …wat zullen mensen denken…….ik was toch uit het bestuur gegaan van St. Nepal Benefiet Aalsmeer (NBA)……. Ik betrapte mij op lichte angst voor de reacties.
‘Wees niet bang om goed te zijn?’
Tot er vanmorgen in een meditatiesessie de woorden klonken: ‘wees niet bang om goed te ‘zijn’. Ik dacht direct aan een uitspraak van Nelson Mandela:

Onze diepe angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het LICHT in ons is wat we het meeste vrezen.

En toen wist ik diep van binnen direct dat ik toch naar mijn hart moest luisteren. Want…. De intentie waarom ik deze blog wil schrijven en delen is juist om die reden. Respect en de dankbaarheid uiten over de mensen in Nepal en met name degenen die niet te meten kracht en licht uitstralen, zoals die in ons allen aanwezig is. En dat is wat o.a. Dhruba mij laat zien. Maar ook andere mensen die ik ken in Nepal. Na een zeer heftige aardbeving en pittige overstromingen krijgen de mensen ook deze Coronacrisis te verwerken. En dat doen ze met een enorme veerkracht.
De situatie in Nepal:
De noodsituatie in verband met de Coronacrisus in Nepal is ook al beschreven in een bericht van St. Nepal |Benefiet Aalsmeer (NBA). Als je wilt kan je deze nieuwsbrief lezen. Die situatie is net zo schrijnend en misschien wel schrijnender als in India. Wat ben ik ook dankbaar dat deze stichting het werk voortzet en partner blijft van SVSI.
Ik hoef niet onder stoelen of banken te steken dat voor Frits en mij Dhruba, zijn vrouw Barsha en de kinderen Danika en Dewisha een soort familie voor ons is geworden. Met name Dhruba wil ik eens in het zonnetje zetten.
Over Dhruba en zijn stichting in Nepal, SVSI:
Inspirerende energieke kracht
Hoe komt dat toch dat telkens wanneer ik deze man en/of zijn vrouw en kinderen spreek en zie via beeldbellen, altijd met een blij en geïnspireerd gevoel achterblijf? Dhruba verstaat de kunst om altijd min of meer positief te blijven. Ik vroeg hem hoe dat komt, hoe hij dat op kan brengen. Hij vertelt dat als hij ziet dat er nood is en hij mogelijkheden ziet om te helpen, hij daar zelf ook blij van wordt. Zijn quote is: Sapana village team can’t stay quiet when we know there is a difficlties. We rise by lifting others!
Zijn persoonlijke situatie is ook niet rooskleurig. Hij heeft al heel lang geen gasten in zijn hotel, maar hij weet dat hij het nog goed heeft vergeleken met anderen in zijn omgeving. Hij vertelde dat hij het wel moeilijk vond dat hij zijn personeel niet meer kan betalen, die veelal ook uit armere gezinnen komen en die hij een kans heeft geboden om te werken in zijn hotel. Hij probeert hen te steunen zoveel hij kan. En gelukkig heeft hij inmiddels zoveel knowhow opgebouwd dat een Nederlandse sponsor iets heeft gegeven voor zijn staff. Het blijft toch een gouden gezegde: Wie goed doet, goed ontmoet.
En over zijn hotel zegt hij: als straks de Corona voorbij is, willen heel veel mensen op vakantie. Dus ik blijf het positieve zien!’ En ik kan iedereen ook echt aanraden dat als je naar Nepal wilt, zijn paradijsje aan te doen.

Hoe helpt Dhruba en het team van SVSI momenteel

Dhruba vertelt heel enthousiast over waar hij allemaal mee bezig is. Ondertussen komen Barsha en de kids ook even in beeld. Ontroerend voor mij en Ik raak weer helemaal geïnspireerd door zijn projecten. Hieronder noem ik er een paar:
  • Inzetten van de hotel jeeps om zieken, vooral uit de arme gezinnen naar ziekenhuizen te vervoeren. Er zijn weinig ambulances en daarvan kunnen alleen mensen gebruik maken die het kunnen betalen.
  • Zuurstof cilinders inkopen o.a. met behulp van donaties van o.a. St. Nepal Benefiet Aalsmeer, welke hij laat bezorgen of zelf bezorgt bij ziekenhuizen in de omgeving van Sauraha, het platteland en jungle gebied, waar zijn hotel is. En op verzoek van burgemeester van Tobang in Chepang hills (de enige vrouwelijke burgermeeser) waar stchting NBA een waterproject onlangs heeft afgerond, had ook om zuurstof gevraagd. Ook hieraan heeft het team van SVSI gehoor kunnen geven. Daar word ik natuurlijk ook heel blij van, want in Tobang woont mijn grote vriend Tilu, wiens droom in vervulling is gegaan met het waterproject. Geen makkelijke plekken om te komen, zoals ik zelf heb ervaren, laat staan met die jeeps met zuurstof kanonnen erin. Maar niets is teveel voor deze stoere mannen.
  • Onlangs vertelde Dhruba hij dat de ziekenhuizen ook vol raken en hij nu ook cilinders met zuurstof bij mensen thuis laat brengt, zodat een verpleegkundige waar hij contact mee heeft de zuurstof kan toedienen. Er blijkt een 4e variant te zijn uit India, waarvan mensen nog eerder zware longklachten krijgen. Hij kan zo op kleine schaal helpen zodat niet al deze mensen sterven. (Hoe anders gaat het daar dan hier, waar alles op en top via protocollen administratief geregeld moet zijn! Maar ja, in Nepal breekt nood de wet.)
  • En de directeur van het enige regeringsziekenhuis in de buurt van Sauraha, te weten in Barathpur, vroeg SVSI om medische beschermkleding, zoals maskers, handschoenen, jassen etc. Ook hier is Dhruba aan kunnen komen. Zojuist zag ik daar een filmpje van op Youtube. Als je wilt kan je dat ook bekijken.

Zorg voor de nabije toekomst

Binnen niet al te lange tijd, zal het weer nodig zijn om voedselbanken te organiseren, zoals Dhruba in de eerste lockdown al had georganiseerd. Zolang de uur en dagloners niet kunnen werken, betekent dat in Nepal geen voedsel hebben voor je gezin.

Voorbeeldfunctie

Dhruba heeft voor mij een voorbeeldfunctie. Een jongen die zo goed als geen opleiding heeft gehad, uit een redelijk lage kaste, heeft een bloeiend hotel opgebouwd en een stichting opgezet. Ook de locale overheden van verschillende plaatsen rondom Sauraha waar zijn hotel en stichting huisvesten kunnen hem tegenwoordig vinden en vragen hem om hulp. Zo nu ook de ziekenhuisdirecteur in Barathpur. Wat wij kunnen doen is hem zo goed mogelijk financieel steunen, maar hij doet daar het echte werk.

Respect en dankbaarheid

Van Dhruba leer ik positief te blijven en dat ieder zich kan inzetten in deze tijd op zijn/haar eigen manier. Leren gebruik te maken van onze kwaliteiten. En leren aanvaarden wat niet veranderd kan worden. Veerkracht opbouwen.
Wij, Frits en ik, voelen respect en dankbaarheid dat wij voor een stukje deel mogen uitmaken van het leven van Dhruba, Barsha, Danika en Dewisha.
Met dat positivisme wil ik toch geloven dat er ooit er een betere verdeling zal komen, zodat alle mensen over de hele wereld normaal eten en medische zorg kunnen krijgen.
Ik zou zeggen, laat ieder vooral zijn/haar hart spreken, want met de woorden van Mandela: we hebben allemaal die kracht en dat licht in ons. Wees er niet bang voor. En met de woorden uit de meditatie vanmorgen: wees niet bang goed te zijn.
Wil je de het goede werk van Dhruba en zijn stichting steunen, kan dat via de stichting Nepal Benefiet Aalsmeer. Zij zorgen dat de donaties zeker goed terecht komen.
Zo, een eerbetoon aan onze vriend in Nepal. Dat mocht toch ook wel een keer. Ieder die hem kent, zal zich er wellicht in herkennen.
Alle goeds. Dhaanjabath en namaste
Joke
Mocht je deze blogs in de toekomst liever niet meer willen ontvangen, schrijf je dan uit via de link onderaan deze pagina.
118880641_3335320616533603_3189708223007829498_o
De nood is nog hoog
Vandaag sprak ik Dhuba, mijn Nepalese vriend en voorzitter van SVSI en gisteren had ik tevens een uitgebreid e-mailcontact met Elsa. Elsa woont in Griekenland, maar i.v.m. de corona perikelen verblijft zij al 9 maanden in Nepal. Zij heeft samen met Marie-Jose en SVSI een school opgericht: Sapana school. Het is geen straf voor Elsa om zo lang in Nepal te moeten zijn. Ze voelt zich gezegend want ze kan nu gewooon ijverig bezig blijven met haar mooie werk voor deze school. Ik heb veel respect voor deze inmiddels 82 jarige vrouw. Via Dhruba en Elsa ben ik op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in Nepal wat betreft het Coronavirus. En die situatie is nog bar en boos, zo blijkt. Evenals in Nederland lopen de besmettingen daar fiks op. Echter daar betekent dit dat er ook meer honger is. De voedselbank bij Sapana village lodge loopt langzaamaan leeg. En met Daisan, het belangrijkste spirituele festival van Nepal in het vooruitzicht, is dit een trieste bedoening. Bij dit festival (de laatste week in oktober a.s.) is samen eten erg belangrijk. Door geen toeristen heeft Dhruba via de lodge (Sapana village lodge) uiteraard nu ook helemaal geen inkomsten. Dus ook het deel van de winst dat normaliter voor dit soort noodsituaties gebruikt wordt, valt helemaal weg.
Geen voedsel tijdens de kerstdagen
Denk je eens in dat je helemaal geen voedsel hebt gedurende de kerstdagen. Zelf houd ik het het liefst heel simpel bij een kerstmaal. Echter helemaal geen voedsel hebben, daar kunnen wij ons toch niet veel bij voorstellen denk ik.
119180441_3335321376533527_8874583644172811689_o
Foto hierboven: bij de voedselbank van SVSI bij Sapana village lodgde staan de mensen in de rij. Dit was begin september. Met Daisan, het belangrijkste spirituele festival in Nepal in het vooruitzicht is er nog veel voedsel nodig.

Wil je deze voedselbank helpen aanvullen via het noodfonds van Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer, zodat wat meer mensen voedsel krijgen, in ieder geval tijdens het festival eind oktober, kan dat via NL89 RABO 0332 7602 51 Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer, ovv noodfonds Nepal
118874288_3335325443199787_9209835597148661557_o

ALVAST REUZE BEDANKT

119036159_3335324609866537_6512298671634815218_o
Wil je deze blogs niet meer van mij ontvangen of adreswijzigingen doorgeven, gebruik dan een van de linken onderaan deze nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief van de stichting en vragen aan het bestuur kan je een e-mail sturen naar de stichting Nepal Benefiet Aalsmeer
facebook