Een nieuwe Aarde


Eckhart Tolle

Laatste hoofdstuk uit dit boek:

De nieuwe aarde is geen utopie

Is het idee van een nieuwe aarde niet het zoveelste utopische visioen? Helemaal niet. Alle utopische visioenen hebben dit gemeen: de mentale projectie van een tijd in de toekomst waar alles goed met ons is, waar we gered worden, waar vrede is en het einde van onze problemen. Er zijn veel van zulke utopische visioenen geweest. Sommige ervan eindigden in teleurstelling, andere in een ramp. In de kern van alle utopische visioenen zit een van de belangrijkste structurele stoornissen van het oude bewustzijn: verlossing verwachten van de toekomst. Het enige bestaan dat de toekomst feitelijk heeft, is als gedachtevorm in je verstand, dus als je verlossing verwacht van de toekomst, verwacht je die onbewust van je verstand. Je bent gevangen in de vorm en dat is ego.

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”, zegt de profeet in de Bijbel. De grondslag van een nieuwe aarde is een nieuwe hemel – het ontwaakte bewustzijn. De aarde – de uiterlijke werkelijkheid – is daarvan slechts de uiterlijke afspiegeling. Het ontstaan van een nieuwe hemel en bij implicatie een nieuwe aarde zijn geen toekomstige gebeurtenissen die ons eens gaan bevrijden. Niets gaat ons bevrijden. Omdat alleen het huidige moment dat kan. Dat inzicht is het ontwaken. Ontwaken als toekomstige gebeurtenis heeft geen betekenis, omdat ontwaken de verwezenlijking van Tegenwoordigheid is. De nieuwe hemel, het ontwaakte bewustzijn, is dus niet een in de toekomst te verwezenlijken toestand. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen op dit moment in je op en als ze niet op dit moment in je opkomen, zijn ze niet meer dan een gedachte in je hoofd en komen ze dus helemaal niet op. Wat zei Jezus tegen zijn discipelen? … het Koninkrijk Gods is bij u”. In de Bergrede deed Jezus een voorspelling die tot op heden door maar weinig mensen begrepen is. Hij zegt: “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven”. Wie zijn de zachtmoedigen en wat betekent het dat ze de aarde beërven? De zachtmoedigen zijn de mensen zonder ego. Het zijn de mensen die ontwaakt zijn voor hun essentiële, ware natuur als bewustzijn en die essentie in alle ‘anderen’, alle levensvormen herkennen. Ze leven in de overgegeven toestand en voelen zo hun eenheid met het geheel en de Bron. Ze belichamen het ontwaakte bewustzijn dat alle aspecten van het leven op onze planeet verandert, ook de natuur, omdat het leven op aarde onlosmakelijk verbonden is met het menselijk bewustzijn dat het ziet en erop inwerkt. In die zin zullen de zachtmoedigen de aarde erven. Er ontstaat een nieuwe soort op de planeet.

Deze ontstaat nu en jij bent die nieuwe soort!

 

 

Ik ben OK, jij bent een sukkel

Berthold Gunster is schrijver, cabaretier en filosoof. Hij hanteert een filosofie die gaat
over spiegelen, oftewel jezelf afstemmen als gelijke op de ander.  Hij noemt zijn filosofie ook wel: ‘het ja-maar-denken’ of ‘om-denken’.

Uit het boek: Ik ben OK, jij bent een sukkel

 

AAP
“Sukkel”, riep aap geïrriteerd uit, ‘wat heb je nou gedaan?’ Aap zag een dier in de rivier verdrinken. ‘Hoe ben je daar nou terecht gekomen?!’ Omdat aap een goede inborst had – hij vond zichzelf best OK, – en dus het beste voorhad met zijn medeschepselen, handelde hij acuut. ‘Kom, laat me je helpen,’ sprak hij liefdevol. Behoedzaam tilde hij het dier uit het water en legde het op de oever. Daar kon het drogen in de zon. Tevreden aanschouwde aap de situatie. Zo te zien was hij net op tijd geweest. “Mooi, ik zie dat je alweer ademt, ‘ sprak hij tot de naar lucht happende vis……

VASTDENKEN
De reddingspoging van aap zou je als een metafoor kunnen beschouwen van wat ik ‘vastdenken’ noem. Vastdenken is een manier van denken waarbij de oplossing zelf het probleem veroorzaakt of groter maakt. Precies wat er bij aap gebeurt. Hoe meer we ons best doen om te zorgen dat de dingen op onze manier goed gaan, des te erger de ramp. Als we relaties willen omdenken en daar gaat dit boek over, zullen we inzicht moeten krijgen in onze hardnekkige pogingen onze relaties te verbeteren. Laten we als vertrekpunt dan ook het tegenovergestelde motto kiezen. “jij bent OKE, ik ben een sukkel!” Wel zo leuk. En in the end ook veel leerzamer.

VIS
Dus laat je vriend, zolang je dit boek leest, gerust zijn sokken rondslingeren, glimlach de komende tijd minzaam naar je veels-te-drukke zoontje en kijk met binnenpret naar je irritante levenspartner. Jij en ik weten dat jij na het lezen van dit boek je gedrag zult veranderen. En daarmee de situatie ten goede zult keren. Zullen zij dat erg, lastig of irritant vinden? Ach, soms wel, misschien. Maar meestal niet. Integendeel. Als ik vis was, zou ik het wel weten.

Bewust zijn in plaats van het bewustzijn

Door Seph Fontane Pennock, blogger op de Engelstalige site over positieve psychologie: ‘Positive Psychology Program’.

Wat is het verschil?
Één spatie en een andere klemtoon lijken het enige onderscheid te zijn tussen deze twee termen.  Het is echter zo dat er wel degelijk een verschil in betekenis bestaat tussen ‘bewust zijn’ en ‘bewustzijn’. Om dit verschil te ontdekken, kunnen we het gaan vertalen om te zien of het verschil in een andere taal minder subtiel is en misschien zelf al een tip van de sluier op kan lichten. Naar het Duits heeft geen zin dus. Met de termen ‘Bewusst sein’ en ‘Bewusstsein’ zijn we nog net zo ver van huis.

Het Engels is iets behulpzamer met ‘being conscious’ en ‘consciousness’. Waar we in het Nederlands en Duits het woord ‘zijn’ of ‘sein’ niet buiten beschouwing kunnen laten, doet het Engels dat wel met het woord ‘consciousness’. Dit woord is minder verwarrend omdat het niet het werkwoord, of een vervoeging van, ‘to be’ bevat. Het is heel duidelijk een zelfstandig naamwoord, zonder dat ons ‘zijn’ daar een actieve rol in hoeft te spelen, ironisch genoeg. Met andere woorden, er bestaat een bepaald fenomeen dat men bewustzijn noemt, of dat wij ons daar nou van bewust zijn, of niet.

Wat is bewust zijn?
Bewust zijn komt op hetzelfde neer als mindfull zijn. Zonder te oordelen of te labelen sta je stil bij wie en waar je bent. Je bent je bewust van de gedachten die er in je opkomen, zonder per se mee te gaan in die gedachten. Je ‘bent’ dan in de puurste vorm van het woord omdat je niets aan het doen bent. Je zou kunnen zeggen dat je even een ‘human being’ bent, in plaats van een ‘human doing’.

Je bewustzijn verliezen
Maar wat is nou precies het verschil in betekenis tussen deze twee termen? Om daar achter te komen is het handig om te kijken naar wat er gebeurt als iemand zijn bewustzijn verliest en bewusteloos raakt (unconscious). Stel dat er een persoon is die altijd min of meer op de automatische piloot geleefd heeft. Een persoon die nooit bewust zijn leven heeft geprobeerd vorm te geven, nooit doelen heeft gesteld en altijd reactief in het leven heeft gestaan. Als deze persoon vervolgens zijn bewustzijn verliest om één of andere reden, verliest hij dus toch iets. Je kan natuurlijk alleen iets verliezen als je het hebt gehad. Deze persoon was dus niet bewust, maar had wel bewustzijn.

Naar mijn mening houdt bewustzijn in dat je de capaciteit hebt om bewust te zijn. Natuurlijk moet je bij bewustzijn zijn om alle dagelijkse handelingen uit te kunnen voeren en normaal te kunnen functioneren, maar dat betekent geenszins dat je ook maar voor 1 seconde bewust bent. Dat je mindful bent en even stil staat in het moment, in plaats van altijd maar naar het volgende moment toe te werken.

Je ergens bewust van zijn
Ben je je wel bewust van het feit dat ik ‘bewust zijn’ hier niet als wederkerend werkwoord heb bedoeld? Juist. De wederkerende versie van bewust zijn; zich ergens van bewust zijn, heeft altijd betrekking ergens op. Zo kan je je bewust zijn van het feit dat het morgen moederdag is of dat Pietje gele laarsjes aan heeft. Maar als je even voor een kwartier een mindfulness sessie inlast, dan zeg je niet: “Ik ga me bewust zijn”. Nou ja, een Limburger zegt dat misschien.

De conclusie is dat we allemaal bewustzijn hebben en ons van van alles bewust zijn, maar dat we te zelden daadwerkelijk bewust ZIJN.

Het verschil tussen wakker zijn en bij bewustzijn zijn is ook erg interessant. Doctor Jacob Sage behandelt dat onderwerp in zijn artikel ‘The difference between being awake and being conscious‘.

 

Wat doet stress in ons lichaam en brein?

Uit: Psychologie magazine mei 2010 door Reinoud de Jongh

Geen leven zonder stress, zoveel is wel duidelijk. Maar waarom is de een veel stressgevoeliger dan de ander? En waarom ontstaan sommige stresskippen al in de dop? Alles wat u altijd al wilde weten over stress, maar waarvoor u te druk was om het te vragen.

Waarom schiet de een snel in de stress en de ander helemaal niet?

We zijn al laat voor een belangrijke afspraak en lopen vervolgens hopeloos vast in de file. We krijgen meer verantwoordelijkheden op het werk, waardoor onze to do-lijst elke dag harder groeit dan krimpt. Naast een drukke baan worden we geconfronteerd met de zorg voor een demente ouder. Stress!
Vanuit biologisch oogpunt kun je stress zien als de reactie op een bedreigende situatie. Maar wat is bedreigend? Grotduiken of een lezing houden voor vijfhonderd mensen is voor de een ontspanning of een interessante uitdaging, voor de ander een regelrechte nachtmerrie. Of iets stressvol is, hangt volgens psychologen dan ook af van de vraag hoe iemand een situatie inschat – is dit schadelijk/bedreigend of niet? – én van de middelen waarover iemand beschikt om met de situatie om te gaan.

Zodra er sprake is van een stressvolle situatie zet ons brein twee systemen in ons lichaam in werking.

Het sympathisch zenuwstelsel zorgt bijna onmiddellijk voor de ‘vecht- of vluchtreactie’, die ons lichaam klaarstoomt voor actie. Onze spieren spannen zich aan en onze bloeddruk en hartslag gaan omhoog, waardoor je je hart voelt bonzen in je borstkas. De pupillen verwijden zich. Het bloed wordt onttrokken aan onze organen en naar de spieren gestuurd.

De spijsvertering gaat op een laag pitje (wat het ‘vlinders in de buik’-gevoel veroorzaakt). We beginnen te zweten, zodat het lichaam na explosieve actie weer afkoelt. Het systeem is zo afgesteld dat het liever te vaak afgaat dan één keer te weinig: we schrikken ons liever tien keer het leplazarus van een tuinslang in het gras dan dat we één keer te laks reageren op een echte slang.

Na enkele minuten treedt een tweede systeem in werking. De hypofyse, een kliertje onder in ons brein ter grootte van een erwt, geeft onze bijnieren de opdracht cortisol te produceren. Hoewel cortisol als stresshormoon een slechte naam heeft, is het wel degelijk nuttig. Het laat de bloedsuikerspiegel stijgen en de stofwisseling een tandje bijzetten. Daardoor komt er meer energie vrij om met de stressvolle situatie om te gaan.

 

In een volgende nieuwsbrief kan je het vervolg  lezen over hoe stress in het brein ontstaat

 

mijn mijmering over stilte

Wat is stilte?

Joke van der Zwaan

 Wat is stilte?

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief gaan mijn gedachten aan het mijmeren over het woord ‘‘Stilte’. Wat is stilte? Ik merk dat het denken en analyseren over dit woord steeds meer vragen oproept. Ik ervaar zelf dat als ik in stilte ‘zit’ dit mij een bepaald soort energie geeft. Volgende vraag dient zich dan direct aan: Wat is energie eigenlijk? Het zijn woorden die ik zo makkelijk gebruik, en toch…. het antwoord blijkt niet via mijn denken te vinden te zijn. Tussen de worstelmomenten door tijdens mijn langere stiltemeditatiesessies bij mijn Zenleraar, mag ik af en toe ervaren wat de stilte met en in mij doet en hoe energie er een rol bij speelt. En tijdens het geven van mindfulness trainingen voel ik ook soms die energie die vanuit stilte vanzelf ontstaat. Ik waag toch een poging om er meer woorden aan te geven.

Stilte-energie delen tijdens trainingen mindfulness

Soms, wanneer iemand in de groep tijdens een mindfulnesstraining geraakt wordt door heftige emoties, vraag ik de andere deelnemers van de groep of men bereid is om deze geëmotioneerde deelnemer te ondersteunen door de voeten stevig op de vloer te zetten (aarden), vervolgens zo stil mogelijk te worden en de aandacht naar binnen te keren, zonder ergens over te oordelen; alleen maar stil aanwezig te ‘zijn’. Dit biedt die deelnemer alle ruimte en veiligheid om zijn/haar emoties te mogen voelen. Het mag er totaal zijn op dat moment want niemand oordeelt erover (|ook niet in gedachten!). Ik voel dan dat er direct een andere energie dan daarvoor in de ruimte is. Het is er gewoon. Wat is Het dan? Ik denk dat er compassie meespeelt. Op zo’n moment zijn woorden echter overbodig. Het is goed zoals het is.

Stilte heeft hier geen enkele associatie met afwezigheid van klank of geluid buiten jezelf. Deze stilte is altijd in onszelf aanwezig. Het voelt als verbonden zijn met elkaar. Vanuit pure stilte kan je echt naar elkaar luisteren zonder oordeel en vanuit verbondenheid. Zo zou ik stilte kunnen benoemen als ‘energie die verbindt’.

Zazen, zitten in stilte

Bij het Zenboeddhisme wordt gesproken over ‘van vorm’ (van handelen) ‘naar leegte’ (naar stilte) en vervolgens weer ‘van leegte’ (stilte) terug ‘naar vorm’ (weer naar buiten om te handelen). Op nog wat dieper vlak wordt het ook benoemd als: Vorm is leegte en leegte is vorm, want uiteindelijk valt alles tegen elkaar weg in EENHEID. Het wordt ook benoemd als ‘zitten in ontvankelijkheid’, want er is niets af te dwingen. Je ontvangt in stilte.

Op de zenzolder van Wings & Footprints is er de mogelijkheid om te oefenen in zitten in stilte (Zazen). We luisteren naar een teisho (lezing van een zenmeester) om vervolgens 2x 20 minuten in stilte te mediteren. Tussen de 2 zitmeditaties in lopen we meditatief (kinhin). Iedereen die al vaker gemediteerd heeft (in een mindfulness training bijvoorbeeld) kan hieraan deelnemen; er is een vrije inloop. Iedere woensdagavond van 19.30 – 20.45 uur. Meer info over deze avonden en over Zazen kan je lezen op deze site.

Stilteochtend en energie opdoen

Bij de basistraining Mindfulness is een stilteochtend inbegrepen. Op deze ochtenden worden de mindfulnessoefeningen uit de training beoefend, echter zonder uitwisseling of uitleg. Je kunt dan even proeven hoe het is om niet te spreken en 3 uur achtereen te oefenen. Dit is meer bedoeld om even een pas op de plaats te maken, en wellicht de stilte in jezelf ont-dekken of wat dit bij jou teweeg brengt. Daarna keer je weer terug in het dagelijkse met hopelijk nieuwe energie en inspiratie.

 

Mijn wens is dat we met elkaar mogen ont-dekken dat in ons diepste wezen een altijd aanwezige plek is waar het stil is, waar geen oordeel is en waar we alleen liefde en vrede mogen ervaren.

 

Vrede en alle goeds!