Een nieuwe Aarde


Eckhart Tolle

Laatste hoofdstuk uit dit boek:

De nieuwe aarde is geen utopie

Is het idee van een nieuwe aarde niet het zoveelste utopische visioen? Helemaal niet. Alle utopische visioenen hebben dit gemeen: de mentale projectie van een tijd in de toekomst waar alles goed met ons is, waar we gered worden, waar vrede is en het einde van onze problemen. Er zijn veel van zulke utopische visioenen geweest. Sommige ervan eindigden in teleurstelling, andere in een ramp. In de kern van alle utopische visioenen zit een van de belangrijkste structurele stoornissen van het oude bewustzijn: verlossing verwachten van de toekomst. Het enige bestaan dat de toekomst feitelijk heeft, is als gedachtevorm in je verstand, dus als je verlossing verwacht van de toekomst, verwacht je die onbewust van je verstand. Je bent gevangen in de vorm en dat is ego.

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”, zegt de profeet in de Bijbel. De grondslag van een nieuwe aarde is een nieuwe hemel – het ontwaakte bewustzijn. De aarde – de uiterlijke werkelijkheid – is daarvan slechts de uiterlijke afspiegeling. Het ontstaan van een nieuwe hemel en bij implicatie een nieuwe aarde zijn geen toekomstige gebeurtenissen die ons eens gaan bevrijden. Niets gaat ons bevrijden. Omdat alleen het huidige moment dat kan. Dat inzicht is het ontwaken. Ontwaken als toekomstige gebeurtenis heeft geen betekenis, omdat ontwaken de verwezenlijking van Tegenwoordigheid is. De nieuwe hemel, het ontwaakte bewustzijn, is dus niet een in de toekomst te verwezenlijken toestand. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen op dit moment in je op en als ze niet op dit moment in je opkomen, zijn ze niet meer dan een gedachte in je hoofd en komen ze dus helemaal niet op. Wat zei Jezus tegen zijn discipelen? … het Koninkrijk Gods is bij u”. In de Bergrede deed Jezus een voorspelling die tot op heden door maar weinig mensen begrepen is. Hij zegt: “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven”. Wie zijn de zachtmoedigen en wat betekent het dat ze de aarde beërven? De zachtmoedigen zijn de mensen zonder ego. Het zijn de mensen die ontwaakt zijn voor hun essentiële, ware natuur als bewustzijn en die essentie in alle ‘anderen’, alle levensvormen herkennen. Ze leven in de overgegeven toestand en voelen zo hun eenheid met het geheel en de Bron. Ze belichamen het ontwaakte bewustzijn dat alle aspecten van het leven op onze planeet verandert, ook de natuur, omdat het leven op aarde onlosmakelijk verbonden is met het menselijk bewustzijn dat het ziet en erop inwerkt. In die zin zullen de zachtmoedigen de aarde erven. Er ontstaat een nieuwe soort op de planeet.

Deze ontstaat nu en jij bent die nieuwe soort!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *